Preservering

Korrosjonsbeskyttelse er et stort og viktig tema mange har fokus på. Forenklet sagt er de fleste enige om at ved å forhindre tilgjengeligheten på vann og oksygen vil metall ikke korrodere, jern vil ikke ruste og kobber vil ikke irre.

ALFA Solution har utviklet et unikt system for korrosjonsbeskyttelse av utstyr og materiell, og vår serie med ProGARDO produkter spiller en viktig rolle i denne løsningen.   

Alle produkter av ProGardo blir i sin helhet produsert i Europa. (Made in EU).

Vi tilbyr i en kombinasjon med ulike krympeplastkvaliteter og tilleggsprodukter fra ProGARDO opptil 5 års korrosjonsfri lagring utendørs for alle type metaller. Avhengig av klimatiske forhold og det ytre lagringsmiljøet vil teknikken variere men utstyret, delene eller maskinene vil være godt beskyttet og ikke minst klar for umiddelbar benyttelse når det sener pakkes ut.

20160704 140925

 

De aktive VCI+ molekylene damper ut av bæreren. Deretter avsettes VCI+ på alle flater inne i forpakningen og gir alle flater korrosjonbeskyttelse. Overflater som ellers ville vært umulig å komme til med coating eller annen korrosjonbeskyttelse er nå like godt beskyttet med VCI+. Molekylene ligger i et tett og tynt lag som beskytter mot fukt, salter, gass, smuss og annet som kan gi korrosjon.

20161012 134423

 

Fordeler ved VCI:

  • Skal ikke påføres manuelt og det kan derfor spares tid og penger på påføring av smøreoljer eller fettstoffer.
  • VCI+ er selvregulerende og beskytter produktet optimalt i opp til 5 år.
  • Beskytter selv vanskelig tilgjengelige steder på produktet, som ikke kan nås med alminnelige smøreoljer, da VCI'en er luftbåren.
  • VCI+ emballasjen inneholder ikke nitrit, fosfat, silikon eller andre tungmetaller og kan fjernes uten å belaste miljøet.
  •  VCI+ har ingen negativ effekt på mekaniske deler og forstyrrer ikke driften av maskinkomponenter eller elektriske kretsløp. 
  •  VCI+ kan anvendes på alle typer metaller og behandlede overflater og ingen rengjøring etter utpakking er nødvendig.