Nyhet! ProGardo Rustfjerner

 “Rust koster mer enn alle andre naturkatastofer til sammen”. Rust: Den lengste krigen - Jonathon Waldman.

ProGardo har formulert en rekke løsninger for behandling av rust og korrosjon. Snart lanserer Alfa Solution nye ProGardo produkter som fjerner rust innen kort tid.

 

Bildet viser en skiftenøkkel som har ligget 4 timer i ProGardo Rust Remover. Det er et miljøvennlig produkt som gir store besparelser i vedlikeholdsarbeid.

Alfa Solution Progardo Rust Remover