Korrosjonsbeskyttelse

progardo

Korrosjonsbeskyttelse er et stort og viktig tema mange har fokus på. Forenklet sagt er de fleste enige om at ved å forhindre tilgjengeligheten på vann og oksygen vil metall ikke korrodere, jern vil ikke ruste og kobber vil ikke irre.

ALFA Solution har utviklet et unikt system for korrosjonsbeskyttelse av utstyr og materiell, og vår serie med ProGARDO produkter spiller en viktig rolle i denne løsningen.

Vi tilbyr i en kombinasjon med ulike krympeplastkvaliteter og tilleggsprodukter fra ProGARDO opptil 5 års korrosjonsfri lagring utendørs for alle type metaller. Avhengig av klimatiske forhold og det ytre lagringsmiljøet vil teknikken variere men utstyret, delene eller maskinene vil være godt beskyttet og ikke minst klar for umiddelbar benyttelse når det senere pakkes ut.

De aktive VCI+ molekylene damper ut av bæreren. Deretter avsettes VCI+ på alle flater inne i forpakningen og gir alle flater korrosjonbeskyttelse. Overflater som ellers ville vært umulig å komme til med coating eller annen korrosjonbeskyttelse er nå like godt beskyttet med VCI+. Molekylene ligger i et tett og tynt lag som beskytter mot fukt, salter, gass, smuss og annet som kan gi korrosjon.

Sjekk ut våre ProGARDO produkter

20160704 14092520161012 13442320160210 172320 002 1