Defence

Alfa Solution har et mål om å samarbeide med Forsvaret og Forsvarsindustrien for å tilby løsninger som beskytter militært utstyr mot miljømessig nedbryting og korrosjon.

Alfa Solution har utviklet enkle og sikre løsninger som beskytter alle former for materiell over lang tid, både under lagring, transport og operasjon, dette innbefatter også inspeksjon, kontroll og vedlikehold av preservert materiell.

Caddy Transhield

M1165 Window cover 2 003

 

Våre løsninger beskytter sårbart teknisk materiell med skreddersydde trekk av forskjellig kvalitet kombinert med våre Premium korrosjonshemmende og fuktabsorberende produkter.

 

Dette konseptet vil resultere i:
  • Økt materielltilgjengelighet gjennom riktig lagring og reduserte driftskostnader ved lengre tidsintervaller mellom ettersyn, i tillegg til redusert vedlikehold når materiell skal tas i bruk igjen
  • Økt fleksibilitet i vedlikehold og lagring av materiell, ved at materiell kan lagres ute over tid uten at det forringes
  • Standardiserte løsninger for beskyttelse av materiell under lagring, frakt og bruk, inkludert under operasjoner i inn/utland
  • Styrket omdømme i forhold til Forsvarets krav om å ivareta materiell
  • Løsningen gir også rom for å redusere signatur på utsatte materielltyper

 

Vårt mål er at et samarbeide med Alfa Solution skal være enkelt og lønnsomt fra start til mål, derfor har vi utviklet et konsept og prosess som skiller oss ut. 

fsi alfa solution messe 2017

defence

Mil MC Albany 4