ProGARDO Korrosjonbeskyttelse

“Rust koster mer enn alle andre naturkatastofer til sammen”, - Jonathon Waldman. Korrosjonsbeskyttelse er et stort og viktig tema mange har fokus på.

ALFA Solution har utviklet et unikt system for korrosjonsbeskyttelse av utstyr og materiell, og vår serie med ProGARDO produkter spiller en viktig rolle i denne løsningen.   

Alle produkter av ProGardo blir i sin helhet produsert i Europa. (Made in EU).

ProGardo Cargo Pack 7

ProGardo Cargo Pack 5ProGardo Cargo Pack 1

 

De aktive VCI+ molekylene damper ut av bæreren. Deretter avsettes VCI+ på alle flater inne i forpakningen og gir alle flater korrosjonbeskyttelse. Overflater som ellers ville vært umulig å komme til med coating eller annen korrosjonbeskyttelse er nå like godt beskyttet med VCI+. Molekylene ligger i et tett og tynt lag som beskytter mot fukt, salter, gass, smuss og annet som kan gi korrosjon.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon. Vi har lager og serviceverksted i Grimstad med daglig distribusjon.