VCI Tabletter

Denne lille tabletten er designet for langsiktig korrosjonsbeskyttelse i ikke-ventilerte koblingsbokser, elektro-skap og i verktøy/utstyrsbokser.

Tabletten beskytter opp til 0,5 m3 i inntil 5 år, med riktig bruk.

 DSC00570