Crash Wrap - Restverdisikring

Når skade oppstår gir krympeplast en rask sikring av gjenverdier for både bygg, kjøretøy og innbo.

 

restverdier crashwrap

 

Hvert år får materielle verdier skader av forskjellige årsaker. Det kan være brann, trafikkulykker eller naturskader foråsaket av f.eks. kraftig nedbør og vind. Når skaden inntreffer må gjenverdier sikres og skadebegrensing igangsettes slik at ikke skaden blir større. I de tilfeller der det ikke er totalskade og man vurderer gjenoppbygging eller reparasjon er tildekking med krympeplast en godløsning som sikrer ytterligere verdiforingelse.

 restverdig sikring krympeplast

 

Krympeplast legges raskt og kostnadseffektivt over og ved behov for ventilasjon eller tilgang kan dette monteres etter behov. Vi benytter kraftig industrikvalitet og eventuellt kraftig brannhemmende krympeplast på størreobjekter og bygg.

 crashwrap restverdisikring

For tildekking av knuste ruter på f.eks båter og kjøretøy benyttes en egen Crashwrap som er en kraftig selvklebende plastduk.

Crashwrap er en selvklebende film for hurtig reparasjon av knuste bilruter eller ødelagte dører og karosseri.

Crashwrap brukes for å minimere risikoen for ødeleggelse av interiør fra regn, vind, snø etc. ved transport av biler etter kollisjon eller ved midlertidig oppbevaring utendørs før bilen blir reparert.

Filmen etterlater seg ingen limrester og er meget holdbar mot punkteringer og revner.

Fester seg til alle rene og tørre overflater av metall, glass og plast.

Produktet er meget godt egnet til bruk på bilverksteder og ved bilberging.