Transportbeskyttelse - krympeplast på gods

Riktig og tilpasset emballasje sikrer at varene kommer fram i god stand.

Ditt gods utsettes for en hel del belastninger under en transport der det håndteres både ved lasting, omlastinger på terminaler og ved lossing. For at godset skal komme fram helt, skal det emballeres for å tåle de ulike belastningene som det kan utsettes for under en transport. Det skal f.eks tåle å samlastes med annet gods og lasten skal kunne sikres ihht. gjeldende regler innen transport.

Uansett form og omfang kan maskiner, utstyr og annet spesialgods tildekkes, preserveres og beskyttes effektivt med krympeplast.

Gods som skal transporteres på sjø eller med fly er ofte utsatt for naturens krefter og bør pakkes og emballeres deretter.  I slike tilfeller anbefaler vi å bruke korrosjonbeskyttelse. . Vi benytter da ulike løsninger der vi kan forebygge rust og korrosjon på alle typer metaller og elektronikk. Våre korrosjonshemmende løsninger fra Pro Gardo kan virke i opptil 5 år uansett hvor utstyret transporteres eller lagres.

Hvis godset som skal transporteres blir stående ved mottaker på ubestemt tid vil vi kunne hensynta dette ved innpakkingen. 

transport krympeplast 3krympeplast transportkrympeplast transport sikkerbeskyttelse under transport krympeplast