Båt

54 fot krympeplast bat innpaking

Krympeplast har vært brukt innenfor båtindustrien i en årrekke og er den delen av industrien som virkelig har sett fordelene ved bruk av krympeplast, både til beskyttelse av nye båter for transport til forhandler og for lagring av båter i opplag under vintersesongen.

Krympeplast vil med god ventilasjon holde båten godt beskyttet mot ytre påvirkning samtidig som den holdes tørr og ren innvendig som om den ble lagret innendørs.