GCE NODE

GCE NODE er en av tre norske næringsklynger med status som ”Global Center of Expertise”. NODE har rundt 89 medlemsbedrifter i Agder-fylke.

Klyngen består primært av bedrifter i leverandørindustrien til oljenæringen som har sterke markedsposisjoner i sine segmenter. Bedriftene i klyngen leverer primært produkter innen tre nisjer i olje- og gassindustrien – boring, lasting/lossing, forankring og bølgekompensering.

Vi i Alfa Solution er veldig glad for å ha blitt medlem i GCE NODE.

GCE-klyngene

Norge har i dag tre sterke GCE-klynger med bedrifter som kan hevde seg i verdenstoppen innenfor sine felt.

1. GCE Node

2. GCE Subsea

3.  GCE Blue Marine

Mer info finner du HER