Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening

Om FSI

Alfa Solution er medlem av FSI. FSI er en forkortelse for Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Foreningen er en uavhengig og selvstendig interesseorganisasjon for industri-, leverandør-, og kompetansevirksomheter som har forretningsmessige interesser knyttet til leveranser av produkter, varer og tjenester mot markeder innenfor forsvar-, sikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt.

Les mer HER

forside 4. edition 1